Bồn Nhựa Plasman Dung Tích N 1000L Ngang

2.702.000