Bồn Nhựa Plasman Dung Tích N 500L Ngang

1.598.000