Bồn Nhựa Plasman Dung Tích N 1000L Đứng

2.227.000