Bồn Nhựa Plasman Dung Tích N 1500L Đứng

3.291.000