Bồn Nhựa Plasman Dung Tích N 2000L Đứng

4.216.000